[1]
N. . Thanh Hải, L. . Minh Giang, N. . Thị Diệu Thúy, P. . Thu Nga, và P. . Văn Nhã, “MÔ HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.