[1]
L. . Viết Thắng, Đỗ . trọng Phước, và Đào . Nguyễn Trung Luân, “MÁY GIẢM ĐAU SCRAMBLER: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI KIỂM SOÁT ĐAU SAU PHẪU THUẬT BẮT VÍT CỘT SỐNG THẮT LƯNG: CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.