[1]
L. . Văn Thực, “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.