[1]
T. . Anh Quốc, N. . Văn Song, N. Khắc Minh, và T. . Đình Trung, “CÁC YẾU TỐ DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.