[1]
Đoàn . Duy Tân, V. . Duy Long, và L. . Thị Hương, “KHẨU PHẦN ĂN TRƯỚC PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.