[1]
T. . Thị Khánh Tường và T. . Phạm Phương Thư, “ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THEO ROME IV”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.