[1]
P. . Trọng Thoan và T. . Huy Hùng, “RÁCH ĐỘNG MẠCH CHẬU GỐC TRONG PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG: BÁO CÁO 01 TRƯỜNG HỢP”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.