[1]
B. . Đăng Minh Trí và T. . Minh Sang, “LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.