[1]
T. . Thị Hải Yến, P. . Văn Thức, và Đinh . Dương Tùng Anh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.