[1]
N. . Xuân Tiến, N. . Ngọc Thạch, N. . Ngọc Toàn, và T. . Đức Minh, “TÁC DỤNG CỦA LEVOBUPIVACAIN PHỐI HỢP FENTANYL TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY SAU PHẪU THUẬT”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.