[1]
P. . Văn Hữu, N. . Quang Trung, T. . Xuân Thắng, và D. . Mạnh Chiến, “TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.