[1]
N. . Thị Thúy Nga, Đỗ . Đình Tùng, N. . Thị Kim Ngân, N. . Thị Nguyệt, và N. . Hữu Tùng, “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.