[1]
L. . Minh Hoàng, H. . Phượng Nhật Quỳnh, T. . Thị Thư, T. . Thị Thanh Hương, L. . Quang Vinh, và N. Văn Thống, “KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.