[1]
P. . Thị Ngọc và N. Đình Tuyến, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG THEO THỂ BỆNH Ở TRẺ MẮC THALASSEMIATẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.