[1]
L. . Hoàng Nhân và N. . Thành Long, “KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.