[1]
T. . Thị Yến Nhi và N. . Thị Thúy Duy, “KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG DẠNG POLIP Ở ĐẠI TRỰC TRÀNG BẰNG NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.