[1]
L. . Phùng Thành, B. . Huy Mạnh, và Đồng . Văn Hệ, “MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, KẾT QUẢ SINH THIẾT VÀ PHẪU THUẬT LYMPHOMA NÃO TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.