[1]
Đinh . Văn Thức, P. . Văn Thức, N. . Mai Phương, và Đinh . Dương Tùng Anh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ BỊ SỐC PHẢN VỆ TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.