[1]
L. . Bảo Huy và N. . Đức Công, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.