[1]
T. . Hoàng Dương, N. . Lê Hải, và N. . Thế Anh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO K.PNEUMONIA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.