[1]
L. . Văn Tường, N. . Anh Chi, P. . Thị Thu Hiền, và Đào . Thị Dung, “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG KEM CHẢI RĂNG P/S SENSITIVE Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI NĂM 2022”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.