[1]
N. . Đức Duy, T. . Đại Mạnh, N. . Duy Thanh, P. . Văn Bình, và N. . Xuân Hùng, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN XA DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, MIỆNG NỐI BILLROTH I TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.