[1]
P. . Đắc Phương và Đỗ . Hùng Kiên, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOMA XƯƠNG GIAI ĐOẠN II BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ MAP BỔ TRỢ TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.