[1]
Đỗ . Đức Huy Hoàng, T. Bảo Ngọc, và N. . Thị Thu Hường, “KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.