[1]
N. Đinh Lê và N. . Thị Việt Hà, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.