[1]
H. . Tiểu Ngọc, V. . Minh Tuấn, và Đỗ . Thị Mỹ Khanh, “KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.