[1]
Đỗ . Thị Kim Oanh và Đặng . Triệu Hùng, “KẾT QUẢ LÀNH THƯƠNG CÓ SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG DR.ECA SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BẰNG THANG ĐIỂM IPR”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.