[1]
B. . Tường An, N. . Huỳnh Phương Anh, N. . Hữu Tú, và N. . Quang Dũng, “TỈ LỆ NGUY CƠ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT ỐNG TIÊU HOÁ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021-2022”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.