[1]
C. . Vân Trường, T. . Mạnh Hùng, và L. . Văn Nam, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022)”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.