[1]
P. . Đắc Đông và P. . Lê Thắng, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.