[1]
P. . Văn Hoàn và Đào . Việt Hằng, “GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.