[1]
Đào . Việt Hằng, L. . Ngọc Hoa, N. . Phúc Bình, Đinh . Duy Hải, N. . Thanh Tùng, và Đào Văn Long, “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.