[1]
Đỗ . Thị Thanh Mai, N. . Tiến Quang, và P. . Văn Quân, “KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TRƯỚC PHẪU THUẬT BỆNH UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II, III BẰNG PHÁC ĐỒ TCH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.