[1]
L. . Thị Nhung và N. . Hoàng Thanh, “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.