[1]
N. . Kim Huệ và L. Hoàng, “NHẬN XÉT PHẪU THUẬT SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP MỘT SỐ TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.