[1]
P. . Thị Ngọc Nga, “THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.