[1]
Đỗ . Thị Trang và N. . Công Long, “KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.