[1]
H. . Khánh Sơn, T. . Quang Dũng, N. . Hoài Nam, và P. Văn Minh, “STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.