[1]
V. . Thị Duyên và P. . Hồng Khoa, “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TOÀN BỘ KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.