[1]
V. . Trường Thịnh, N. . Mạnh Tiến, T. . Minh Long Triều, Âu Hoàng Khang, và B. . Hải Bằng, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.