[1]
Tuấn Linh L. ., N. . Đăng Sơn, và Ngọc Cương N. ., “ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.