[1]
B. . Tất Luật, H. . Trần Hưng, và N. . Trung Nguyên, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM ĐỘC MỘT SỐ KIM LOẠI TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.