[1]
L. . Thị Phương Thuý và N. . Thị Việt Hà, “NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.