[1]
B. . Thị Minh Phượng, N. . Thế Điệp, . T. . Như Quỳnh, và H. . Thị Thúy Diệu, “NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.