[1]
P. . Quang Vinh, N. . Phương Nam, và Đỗ . Quang Sang, “ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.