[1]
N. Bá Anh và H. . Tuấn Anh, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT MẠN TÍNH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.