[1]
T. . Thị Bích Phương và L. . Thị Liễu, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂMCỘNG HƯỞNG TỪ - GIẢI PHẪU BỆNH CƠ ĐÙI VÀ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM ĐA CƠ, VIÊM DA CƠ TỰ MIỄN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.