[1]
. . T. . Thị Thủy, C. . Thị Tuyết, và N. . Quang Dũng, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3-5 CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2021-2022”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.