[1]
N. . Thanh Kim Huệ và N. . Thị Phương Thủy, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIÊM KHỚP CỘT SỐNG Ở BỆNH NHÂN NỮ GIỚI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.