[1]
N. . Thị Quỳnh Nga và Đỗ . Hạnh Trang, “ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH VÕNG MẠC Ở TRẺ ĐẺ NON DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.